Privacyverklaring

Pick-App Game VOF, vanaf nu Pick-App Game genoemd, respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel

Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om lokaal sporten te stimuleren en je buurtgenoten hiervoor/hiermee te enthousiasmeren
 • Om je uit te kunnen nodigen voor games/evenementen/toernooien bij jou in de buurt
 • Om te communiceren over nieuwe mogelijkheden van de Pick-App Game

Omdat wij mensen willen stimuleren zich aan te melden voor games laten we zien hoeveel deelnemers al meedoen aan een game. Om jouw privacy te beschermen tonen we hierbij geen achternamen, alleen je voornaam.

De nieuwsberichten van de Pick-App Game en uitnodigingen voor games e.d. worden alleen verzonden als je je daarvoor hebt aangemeld. Afmelden kan je eenvoudig zelf doen via de link onderaan de nieuwsberichten, of via je profiel.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken met deze derde partijen de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij je daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat houdt in dat als je jouw account opheft, we je persoonsgegevens niet langer bewaren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Rechten omtrent je gegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van je verwerken heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Wil je gebruik maken van dit recht? Stuur een email naar: info@pickappgame.nl.

Cookies en webstatistieken

Deze app maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op je computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op je computer staat, kan de webpaginaserver je computer herkennen.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door je browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van je verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

Weigeren en verwijderen van cookies

Je kunt je browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, je elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van je browser. Meer informatie over hoe je cookies kunt beheren lees je op de website van de Consumentenbond .

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.

Het is Google niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google , alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics . Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

De Pick-App Game is niet perfect

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met je uit te komen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens .

Wijzigingen

Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze app. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Indien je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, kun je hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Pick-App Game

info@pickappgame.nl

KvK-nummer: 90378601

Versie: 29-07-2023